przygotowanie do rozmowy

  • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

    Przede wszystkim jesteśmy ludźmi rozmowa kwalifikacyjna

            W pewnym sensie wszystko jedno na jakie kandydujesz stanowisko, czy szukasz przez agencję pracy tymczasowej, firmę rekrutacyjną czy bezpośrednio u pracodawcy docelowego. Czy szukasz pracy na długo czy na krótko, czy posiadasz umiejętności i doświadczenie. Dobre CV (jak je napisać sprawdź tu: jak napisac dobre cv) jest furtką do tego, żeby móc uczestniczyć w kluczowym elemencie tego procesu – weryfikacji. Bywa ona nazywana spotkaniem, spotkaniem rekrutacyjnym, spotkaniem o pracę, rozmową kwalifikacyjną, rozmową o pracę czy wywiadem. Jak zwał tak zwał, jest to moment kiedy stajesz twarzą w twarz z pracodawcą i musisz pokazać, że obraz, który powstał w jego głowie po ocenie CV, jest prawdziwy. Że jesteś tym człowiekiem, którego potrzebuje. Nie zbiorem cech, tabelą ze spisem doświadczenia, plikiem dyplomów, a człowiekiem. Jak to zrobić?