pracownicy tymczasowi,

 • Outsourcing Pracowniczy

            Nasza agencja oferuje spełnienie wszystkich warunków prawnych, jakie niesie ze sobą outsourcing pracowniczy. Nie da się ukryć, że to właśnie gwarancja bezpieczeństwa i lojalności będzie dla Państwa jednocześnie gwarancją naszej jakości. Outsourcing kadrowo-płacowy prowadzony w naszej agencji da Państwu możliwość atrakcyjnego zatrudnienia. Outsourcing pracowniczy to elastyczna forma zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach usługi, jaką jest leasing pracowniczy, Paretti rekrutuje, zatrudnia i wynajmuje pracownika tymczasowego do pracy firmie Klienta (pracodawca-użytkownik). Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Leasing pracowniczy jest odpowiedni przede wszystkim w okresach prac sezonowych, urlopów, ograniczonych czasowo zleceń lub wtedy, gdy przedsiębiorstwa potrzebują przejściowo zwiększyć liczbę pracowników, a zawarcie z nimi stosunku pracy nie byłoby dla firmy korzystne.

   

  Korzyści płynące z zastosowania pracy tymczasowej:

  •       gwarancja elastyczności i ciągłości zatrudnienia w okresach nasilenia produkcji, w sezonie urlopowym lub podczas choroby pracownika
  •       dostosowanie liczby pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa
  •       dostęp do bazy kilkuset pracowników
  •       szybki czas realizacji zamówienia
  •       możliwość czasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów
  •       redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników
  •       redukcja kosztów związanych z obsługą kadrowa-płacową personelu
  •       możliwość zatrudnienia na krótki czas
  •       możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem mu stałego zatrudnienia
  •       możliwość natychmiastowej wymiany pracowników, którzy nie spełniają oczekiwań Klienta
  •       ograniczenie kosztów
  •       ograniczenie nadgodzin
  •       wynagrodzenie tylko za rzeczywisty przepracowany czas
  •       ograniczenie biurokracji w firmie
  •       przejęcie przez Paretti wszelkich obowiązków w zakresie zawierania umów, ubezpieczenia, ZUS, badań lekarskich, BHP, wystawiania PIT, wypłat,       prowadzenia listy obecności
  •       gwarancja dostosowania oferty do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta

   

                                     

 • TRY & HIRE

             Usługa TRY & HIRE łączy w sobie korzyści leasingu personalnego i rekrutacji. W przypadku tej usługi Pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności Pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. W czasie całego okresu próbnego, którego czas trwania zależy tylko od Klienta, Kandydat pozostaje pracownikiem PARETTi. 

     

             TRY & HIRE daje możliwość obserwacji Pracownika w nowym środowisku pracy, dokładnej weryfikacji jego wiedzy, predyspozycji i umiejętności. W czasie okresu próbnego PARETTi przejmuje wszelkie obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrowo-płacową nowo zatrudnionych pracowników.

    

               Rozwiązanie typu TRY & HIRE sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy w firmie tworzone są nowe stanowiska pracy i jest korzystna zarówno z punktu widzenia Pracodawcy jak i Pracownika. Potencjalny Pracodawca zostaje uwolniony od początkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, a potencjalny Pracownik ma możliwość sprawdzenia, czy podjęta przez niego praca odpowiada jego oczekiwaniom.

   

  UsługaTRY & HIRE obejmuje następujące działania:

   

  •      rekrutacja Pracowników zgodnie z wymaganiami Klienta
  •      zawarcie przez PARETTi umowy o pracę tymczasową z wybranymi Kandydatami
  •      obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych Pracowników

   

   

   tryhire

   

  Korzyści wynikające ze współpracy z PARETTi:

  •      brak kosztów związanych z rekrutacją personelu
  •      możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe
  •      zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska
  •      minimalizacja kosztów świadczeń pracowniczych
  •      większa elastyczność w zatrudnianiu personelu
  •      możliwość łatwego dostosowywania ilości pracowników do aktualnych potrzeb Klienta
  •      zwiększenie motywacji i wydajności pracownika, którego celem jest zdobycie stałej pracy w firmie Klienta
  •      krótsze, niż w przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, okresy wypowiedzenia dla pracowników tymczasowych
  •      gwarantowane zastępstwo delegowanego pracownika w okresie jego urlopu lub zwolnienia lekarskiego
  •      zmniejszenie rotacji w firmie poprzez zatrudnienie sprawdzonych i wyszkolonych pracowników
  •      przejęcie wszystkich obowiązków pracodawcy przez PARETTi
  •      Klient, zależnie od własnych potrzeb i możliwości, decyduje w dowolnym momencie o przejęciu pracownika

   

 • TRY & HIRE

              Die TRY&HIRE Lösung erlaubt die Fähigkeiten der Kandidaten erfolgreich zu verifizieren. Es ist auch bemerkenswert, dass es dank der TRY & HIRE Lösung möglich ist, die mit dem Arbeitsplatz verbunden Kosten zu verschieben. Diese Dienstleistung wird besonders denjenigen Firmen empfohlen, die neue Arbeitsplatze bilden. Der eingestellte Arbeitnehmer hat eine Chance darauf , eigene Fähigkeiten zu prüfen und den Aufgabenbereich, der zu einem gegeben Arbeitsplatz gehört, kennen zu lernen.    

   Der TRY & HIRE Service umfasst folgende Aktivitäten:

   

  •      Einstellung von Personal in Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen
  •      Abschluss von Paretti Zeitarbeitsvertrag mit den ausgewählten Bewerbern
  •      Personalverwaltung der beschäftigten Arbeiter

   

   

   tryhire

   

  Vorteile, die aus der Zusammenarbeit mit PARETTI sp.z.o.o.sp.k resultieren:

  •      Befreiung von Kosten der Personalrekrutierung.
  •      Überprüfung und Schulung der Mitarbeiter vor der Einstellung
  •      Verminderung des Risikos, das mit der Einstellung von neuen Arbeitnehmern verbunden ist.
  •      Kürzere, als im Falle von Arbeitnehmern, die auf Probe eingestellt wurden, Kündigungsfristen für Leiharbeitnehmer
  •      Eine Person wird so lange von PARETTI sp. z o.o. sp.k. eingestellt, bis der Kunde den Wunsch hat, den Arbeiter zu übernehmen
  •      Möglichkeit der Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer um eine zusätzlichen Probezeit
  •      Niedrigere Arbeitskosten in der Anfangsphase der Einstellung des Leiharbeitnehmers
  •      Senken der Verwaltungskosten
  •      Flexible Einstellungsformen, die an den aktuellen Personalbedarf des Kunden angepasst sind
  •      Eine garantierte Vertretung des entsandten Mitarbeiters im Zeitraum seines Urlaubs oder seiner Krankheit
  •      Verringerung der Rotation von Mitarbeitern in der Firma